Een kwartiertje met architect Niklaas Deboutte (META Architectuurbureau)

Wat was jullie uitgangspunt voor dit project?

Als je verbouwt, moet je luisteren naar het gebouw en zijn identiteit respecteren. We weten welke emotionele waarde het gebouw heeft voor de Lierenaars. Daarom hebben we er alles aan gedaan om de unieke historische elementen te behouden. Zo hebben we het tegelwerk en de houten vouwdeuren in de voormalige refter volledig bewaard. We proberen het gevoel van de oude Normaalschool zoveel mogelijk te behouden. En dat is wat goede stedenbouw is: respecteren wat bestaat, maar ook ruimte geven voor nieuwe zuurstof.


Niklaas
“We proberen het gevoel van de oude Normaalschool zoveel mogelijk te behouden. En dat is wat goede stedenbouw is: respecteren wat bestaat, maar ook ruimte geven voor nieuwe zuurstof.”

Hoe hebben jullie deze visie doorgetrokken in het ontwerp van de site?

In ons masterplan hebben we alle waardevolle gebouwen en elementen behouden. Deze krijgen verschillende functies. Boven bevinden zich de wooneenheden. Dit zijn allemaal duplexen, waarvan sommige zelfs een interne lift hebben. Beneden zit een incubator voor startups, een restaurant en collectieve ruimtes voor lezingen, evenementen en co-working. Alles wat niet betekenisvol was, hebben we afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Tussen de gebouwen komen tuinen, die elk een eigen karakter zullen hebben, zowel qua vormgeving als qua functie. Die tuinen worden verbonden door een publieke as, een stille route voor wandelaars en fietsverkeer. Voor de automobilisten voorzien we ook een ondergrondse parking.

Op welke manier worden jullie ondersteund door de verschillende partners?

De vlotte samenwerking tussen de verschillende partners is zeker één van de sterktes van dit project. Vastgoedontwikkelaar CAAAP is een zeer goede investeerder. Ze zoeken naar een goede balans tussen financiële haalbaarheid en kwaliteit. Ze hebben ook ervaring met gelijkaardige projecten, zoals 't Groen Kwartier in Antwerpen en het Militair Hospitaal in Oostende.

We werken ook samen met een architect die als renovatieadviseur optreedt. Callebaut architecten staat ons bij voor alles wat betreft historische elementen. Voor de ruimtelijke indeling kunnen we rekenen op landschapsarchitecten OKRA en collega-architecten van BOB361.

Niklaas werf

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.